Jacek Majchrowski zdecydował się zerwać ze swym wizerunkiem niezależnego samorządowca i ogłosił, że będzie patronował zbliżającej się krakowskiej homoparadzie. Wyraź swój sprzeciw wobec działań prezydenta, który powinien reprezentować wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko hałaśliwą i perwersyjną mniejszość.

3760

tyle osób podpisało petycję

Prezydent chce patronować marszowi LGBT!

Od kilku lat widać coraz wyraźniejsze sprzyjanie Jacka Majchrowskiego postulatom politycznego ruchu LGBT. Dotąd jednak poparcie ograniczało się wyłącznie do słów. Teraz niestety zdecydował się na postawienie kolejnego kroku. Jego urząd objął honorowym patronatem nadchodzący marsz równości w Krakowie.

 

Wyznawcy doktryny homoseksualizmu politycznego chcą swój marsz pod Wawelem zorganizować 14 sierpnia – w przeddzień wielkiego święta Maryjnego oraz narodowego.

 

Tymczasem ostatnie lata pokazały, że po paradach równości spodziewać można się wszystkiego – z drwinami z Pana Boga oraz Najświętszej Maryi Panny i profanacjami katolickich świętości włącznie – tylko nie równości dla katolików, zaś owe skandaliczne procedery stają się nie tylko coraz częstsze, ale i przybierają na radykalizmie.

 

Prezydent miasta powinien być bezstronny, a w demokratycznym społeczeństwie winien kierować się interesem większości. Tą stanowią katolicy i patrioci, którzy podczas każdego marszu są obrażani, a ich świętości są opluwane.

 

Dlatego domagamy się od prezydenta Jacka Majchrowskiego wycofania swojego patronatu nad wydarzeniem hałaśliwej i perwersyjnej mniejszości, obrażającej uczucia i poczucie dobrego smaku u większości mieszkańców miasta, którego jest on gospodarzem.

Treść petycji:

Sz. P. Jacek Majchrowski

Prezydent Królewskiego Miasta

Szanowny Panie Prezydencie!

Jestem wstrząśnięty informacją, że zdecydował się Pan objąć honorowym patronatem krakowską paradę równości.

Prezydent miasta powinien być bezstronny, a w demokratycznym społeczeństwie winien kierować się interesem większości. Tą stanowią katolicy i patrioci, którzy podczas każdego marszu są obrażani, a ich świętości są opluwane.

Tak, właśnie tak. Jesteśmy obrażani, a nasze świętości opluwane. Ostatnie lata pokazały, że po paradach równości spodziewać można się wszystkiego – z drwinami z Pana Boga oraz Najświętszej Maryi Panny i profanacjami katolickich świętości włącznie – tylko nie równości dla katolików, zaś owe skandaliczne procedery stają się nie tylko coraz częstsze, ale i przybierają na radykalizmie.

Trudno nie mieć w tym zakresie obaw, zwłaszcza że tegoroczny marsz odbędzie się pod Wawelem 14 sierpnia – w przeddzień wielkiego święta Maryjnego oraz narodowego.

Dlatego domagamy się od Pana, Panie Prezydencie, wycofania swojego patronatu nad wydarzeniem hałaśliwej i perwersyjnej mniejszości, obrażającej uczucia i poczucie dobrego smaku u większości mieszkańców miasta, którego jest Pan gospodarzem.

Liczę na Pana błyskawiczną reakcję i zrozumienie odczuć większości mieszkańców Królewskiego Miasta Krakowa.

Z pozdrowieniami,

Apelujemy do Jacka Majchrowskiego, aby wycofał swój honorowy patronat nad krakowskim marszem równości.

Akcja zakończona! Dziękujemy za udział w kampanii!

Czy uważasz, że Jacek Majchrowski powinien wycofać się z patronatu nad marszem równości?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.